Deža vu, žame vu: Deset interesantnih fenomena našeg uma!
13.1.2014. u 18:23 | Komentari: 2
Deža vu, žame vu: Deset interesantnih fenomena našeg uma!
UM JE DIVNA STVAR

Često nauka ne može da opiše i objasni neke stvari vezane za njega... Slijedi lista 10 najinteresantnijih mentalnih fenomena.
Um je divna stvar - postoji toliko stvari o njemu koje su ostale misterija do dana današnjeg. Često nauka ne može da opiše i objasni neke stvari vezane za njega... Slijedi lista 10 najinteresantnijih mentalnih fenomena.
 
10. Deža Vu
 
Deža vu (ili "Već viđeno") je iskustvo da ste neku situaciju već doživjeli ili vidjeli ranije, odnosno čudan osjećaj da se neki događaj već dogodio ili se ponavlja. Iskustvo je obično praćeno jakim osjećajem bliskosti, sablasnosti i neobičnosti. "Prethodno" iskustvo se obično povezuje sa snom, međutim često se javlja čvrst osjećaj da se to zaista već dogodilo u prošlosti. Pojedini naučnici ovaj fonomen objašnjavaju ikao reakciju mozga koji prepoznaje da se nalazimo u sličnoj situaciji koju smo već doživjeli pa aktivira stare receptore umjesto da skladišti nove informacije.
 
 9. Deža Vijeku
 
Deža vijeku je ono sto većina ljudi doživljava onda kada misle da su u stvari doživjeli "deža vu". Deža vu je osjećaj da ste nešto već vidjeli ili doživjeli ranije, dok je deža vijeku isti taj osećaj praćen detaljima - poput prepoznavanja mirisa i zvukova. Ovo je obično praćeno osjećajem da znate šta će sljedeće nastupiti u toj situaciji. Vrlo jeziva i neobična senzacija.
 
 8. Deža Vizite
 
Deža vizite je manje rasprostranjeno iskustvo i podrazumjeva neobjašnjivo znanje o nekom novom mjestu gdej do sada još niste bili. Naprimjer, možete znati put kroz neki novi grad ili predio, čak iako nikada niste bili tu i znate da je nemoguće da imate to znanje. Deža vizite predstavlja prostorne i geografske odnose, dok deža vijeku predstavlja vezu sa pojavama u vremenu.
 
 7. Deža Senti
 
Deža senti je još jedan redak fenomen kada imate osjećaj da ste "već osetili" nešto. Najlakše je objasniti primjerom: Čini vam se kao da ste nešto upravo izgovorili, mada u stvarnosti niste izustili ni riječ.
 
 6. Žame Vu
 
Žame vu (nikad viđeno) predstavlja osjećaj da neku poznatu situaciju određena osoba u datom momentu ne može da prepozna. Posmatrač nemože da prepozna situaciju iako zna da mu je ona poznata i da je bio tamo ranije. Obično nastaje kada osoba u trenutku ne može da se sjeti lica, neke riječi ili čak određenog mjesta. Kris Mulin, sa Univerziteta u Lidsu, sproveo je istraživanje na 92 volontera, koji su imali zadatak da za 60 sekundi 30 puta napišu riječ "vrata" na papiru. 68% njih je ispoljilo simptome "žame vua", pošto su počeli da sumnjaju da je riječ "vrata" prava reč, a takođe nisu mogli da objasne ni šta ta riječ znači. Ovo je dovelo do toga da se sumnja da žame vu u stvari predstavlja simptom umora mozga.
 
 5. "Na vrh jezika"
 
Jedna od senzacija koja se veoma često javlja kod ljudi u svim dobima. Nastaje kada osoba želi brzo da izgovori određenu riječ ili misao, i čini joj se da će se svake sekunde sjetiti, ali to nikako ne uspeva.
 
 4. "L’esprit de l’Escalier"
 
L’esprit de l’Escalier se najbolje može opisati kroz primer kada vam neko nešto kaže, okrene se i ode, a vi tek onda imate (pametnu, duhovitu itd) primjedbu, odnosno odgovor na njegov komentar... Fenomen je obično praćen osjećajem žaljenja što niste uspjeli da u pravo vrijeme odgovorite na zadatu situaciju.
 
 3. Kapgras obmana
 
Veoma rijedak fenomen. Kapgras zabluda nastaje kada osoba vjeruje da je njen prijatelj ili blizak član porodice zamijenjen sa nekom drugom identičnom osobom. Ova obmana se najčešće javlja kod ljudi koji boluju od šizofrenije, međutim može se javiti i u drugim poremećajima.
 
 2. Fregoli obmana
 
Fregoli zabluda je redak fenomen mozga u kom lice vjeruje da su različiti ljudi u stvari ista osoba koja ih progoni. Često se vezuje sa paranojom.
 
 1. Prosopagnozija
 
Prosopagnozija je fenomen u kome osoba nije u stanju da prepozna lica ljudi ili objekte koje bi trebalo da zna. Ljudi kod kojih dođe do ovog poremećaja obično koriste druga čula raspoznavanja - miris, zvuk itd...
 
(goBiH.ba/DEPO PORTAL)Komentari: 2
Nadimak:  
Komentar:  

Najnovije

  • VIDEO: Fizičar Andreas Wahl uživa biti "pokusni kunić" u svojim eksperimetnima


  • Proverite rad svog mozga za nekoliko sekundi. Najpopularniji test za proveru dominantne hemisfere mozga.


  • MATEMATIČARI SU NA NOGAMA: Ogromna polemika oko tačnog odgovora


  • Apple kupuje vaš Android telefon i daje vam iPhone


  • Sve što znate o Hristu nije tačno, a ovo je istina


Najčitanije

Komentarisano